Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu disp. Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, folosind acest site, clientul este de acord cu introducerea, prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal – inclusiv CNP- de către SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de operator 18944 în scopul administrării contractelor de asigurare, activităţi de marketing, statistice, studii de cercetare. De asemenea, clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor în scopuri statistice şi de arhivare.

Informam utilizatorii ca datele lor cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de contact, sau oricarui alt chestionar fac obiectul unei prelucrari de catre SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL exclusiv in scopul furnizarii de catre aceasta a serviciilor cuprinse in obiectul sau de activitate si al realizarii de analize in legatura cu aceste servicii.
Furnizarea anumitor informatii este obligatorie si va fi indicata ca atare in formulare sau chestionare. Alte informatii vor fi cerute numai cu caracter facultativ, in scopul de a contribui la imbunatatirea calitatii serviciilor noastre.

Aveti obligatia generala ca toate informatiile pe care le furnizati prin intermediul site-ului sa fie adevarate, exacte, complete si, dupa caz, actualizate intr-un termen rezonabil. Va informam ca informatiile eronate nu vor fi luate in considerare si nu vor angaja SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL in raporturile cu dumneavoastra sau cu tertii.

SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL se angajeaza sa asigure confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra si sa le prelucreze in stricta conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001.

Va informam ca, in virtutea Legii nr. 677/2001, beneficiati de un drept de acces, de interventie asupra datelor personale si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL: str C-tin Caracas, nr 24, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri. SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL nu este raspunzator de continutul acestor site-uri si nici nu isi asuma responsabilitatea cu privire la politica acestora referitoare la respectarea informatiilor cu caracter personal.

SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL poate divulga datele dvs cu caracter personal, catre:

  • autoritati legale si de reglementare;
  • asiguratori si reasiguratori;
  • contabili; auditori si/sau consilieri externi ai companiei;
  • terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL (ex: furnizori de sisteme IT, furnizori de servicii de marketing).

Datele dumneavoastra vor fi transferate in state din afara Romaniei.

Ocazional pot sa apara modificari ale politicii noastre cu privire la prelucrarea cu caracter personal. Utilizatorii site-ului trebuie sa verifice din cand in cand actualizarea acestui material. Pentru mai multe informatii privind prelucrarile de date cu caracter personal, puteti consulta site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro

CONSIMTAMANT

In conformitate cu cele mentionate in prezenta politica, declar ca sunt de acord cu:

 • stocarea, administrarea, prelucrarea si utilizarea datelor mele cu caracter personal ((inlcusiv CNP) pe intreaga durata de desfasurare a activitatii companiei SC MEDIHELP INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL;
 • citirea si intelegerea in totalitate a informatiilor.

Definitii

 • „Date personale” – denumite datele unice individuale;
 • „Consimtamantul persoanei vizate” – orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute in acte normative;
 • „Protejarea persoanelor vizate” – persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • „Securitatea” – Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveste distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, dezvaluirea sau accesului neautorizat.
 • „Informarea” – Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
Detalii in curand